KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

KWB Adamów SA

Zmiana strony umów i zamówień.

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów Spółka Akcyjna zawiadamia, że w związku z procesami restrukturyzacji (przeniesienie obsługi logistycznej do innej spółki z grupy kapitałowej ZE PAK S.A.) od dnia 1 grudnia 2014r. stroną umów i zamówień dotyczących dostaw materiałów będzie PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna.
W związku z powyższym dostawy materiałów do magazynów geograficznie zlokalizowanych na Warence (Turek) będą realizowane do magazynów PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna i będą wymagały wystawienia faktur, w których odbiorcą materiałów będzie PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna. Pozostałe warunki handlowe pozostają bez zmian.
więcej 

Zmienia się adres Spółki do korespondencji

Informujemy, że z dniem 1 października 2014 r. zmienia się adres Spółki do korespondencji. Siedziba Spółki oraz pozostałe dane Spółki nie ulegają zmianie.Nowy adres przedstawia się następująco: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A., Warenka 23, 62-700 Turek.
więcej 

Informacja o terminie nieodpłatnego przekazywania akcji uprawnionym osobom.

Informujemy, że prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. może być realizowane przez uprawnionych pracowników lub ich spadkobierców do dnia 20 października 2014 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa z wyjątkiem spadkobierców uprawnionych pracowników spełniających warunki, o których mowa w art. 38c ust. 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.Następne i zarazem ostatnie spotkania, na których osoby uprawnione lub ich spadkobiercy będą mogli nieodpłatnie nabyć akcje lub rozpocząć procedury nieodpłatnego nabycia akcji, odbędą się w dniach od 13 do 15 października 2014 r. oraz w dniu 20 października 2014 r. w Klubie "Barbórka" w godzinach od 9.30 do 16.00.
więcej 

 WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

KWB Adamów SA

Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA KWB Adamów SA KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2016 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA