KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

KWB Adamów SA

Zmiana adresu Spółki

Informujemy, że zmieniony został adres siedziby PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów Spółka Akcyjna. Aktualny adres siedziby Spółki oraz dane do kontaktu są następujące:

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.
Warenka 23, poczta 62-700 Turek,
gmina Turek, powiat Turecki


więcej 

Informacja o dodatkowym odkupie akcji pracowniczych Spółki

Informujemy o przystąpieniu przez spółkę ZE „PAK” S.A. z siedzibą w Koninie do dodatkowego odkupu akcji pracowniczych PAK KWB ADAMÓW S.A. Odkup będzie realizowany za pośrednictwem Trigon Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Krakowie.ZE „PAK” S.A. zamierza odkupić akcje spółki PAK KWB ADAMÓW S.A. od zainteresowanych zbyciem akcjonariuszy za cenę w wysokości 6,60 zł za jedną akcję.Odkup akcji będzie prowadzony w dniach: 13-14 lutego 2017r. w godzinach 9:00 – 15:00 w Kleczewie - Sala Konferencyjna OZR (dawna stołówka) przy ul. 600-lecia 9.Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje odnośnie ww. odkupu akcji znajdują się na stronie internetowej: http://www.trigon.pl/adamow
więcej 

Zmiana strony umów i zamówień.

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów Spółka Akcyjna zawiadamia, że w związku z procesami restrukturyzacji (przeniesienie obsługi logistycznej do innej spółki z grupy kapitałowej ZE PAK S.A.) od dnia 1 grudnia 2014r. stroną umów i zamówień dotyczących dostaw materiałów będzie PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna.
W związku z powyższym dostawy materiałów do magazynów geograficznie zlokalizowanych na Warence (Turek) będą realizowane do magazynów PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna i będą wymagały wystawienia faktur, w których odbiorcą materiałów będzie PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna. Pozostałe warunki handlowe pozostają bez zmian.
więcej 

 WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

KWB Adamów SA

Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA KWB Adamów SA KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA