KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

KWB Adamów SA

Zawiadomienie o połączeniu PAK KWB KONIN S.A. z PAK KWB ADAMÓW S.A.

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna („PAK KWBK Konin SA”) zawiadamia, że z dniem 28 lutego 2023r. („Dzień Połączenia”) nastąpiło połączenie PAK KWB Konin S.A. ze spółką PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów Spółka Akcyjna z siedzibą w Warence (adres: 62-700 Turek, Warenka nr 23), nr KRS 0000061592 („PAK KWB Adamów S.A.”). Połączenie nastąpiło na podstawie przepisu art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. przez przeniesienie całego majątku PAK KWB Adamów S.A. – Spółki Przejmowanej na PAK KWBK Konin S.A. – Spółkę Przejmującą, w zamian za akcję przyznaną ZE PAK S.A. przez PAK KWBK Konin S.A. (łączenie się przez przejęcie).
więcej 

Konferencja JUST TRANSITION - fragment z wystąpieniem i prezentacją ZE PAK S.A.


więcej 

ANEKS NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA PAK KWB KONIN S.A. Z PAK KWB ADAMÓW S.A. Z 19 PAŹDZIERNIKA 2022 R.


więcej 

 WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

KWB Adamów SA

Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA KWB Adamów SA KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA