KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

WIADOMOŚCI

Zawiadomienie o połączeniu PAK KWB KONIN S.A. z PAK KWB ADAMÓW S.A.

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna („PAK KWBK Konin SA”) zawiadamia, że z dniem 28 lutego 2023r. („Dzień Połączenia”) nastąpiło połączenie PAK KWB Konin S.A. ze spółką PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów Spółka Akcyjna z siedzibą w Warence (adres: 62-700 Turek, Warenka nr 23), nr KRS 0000061592 („PAK KWB Adamów S.A.”). Połączenie nastąpiło na podstawie przepisu art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. przez przeniesienie całego majątku PAK KWB Adamów S.A. – Spółki Przejmowanej na PAK KWBK Konin S.A. – Spółkę Przejmującą, w zamian za akcję przyznaną ZE PAK S.A. przez PAK KWBK Konin S.A. (łączenie się przez przejęcie).
więcej 

Konferencja JUST TRANSITION - fragment z wystąpieniem i prezentacją ZE PAK S.A.


więcej 

ANEKS NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA PAK KWB KONIN S.A. Z PAK KWB ADAMÓW S.A. Z 19 PAŹDZIERNIKA 2022 R.


więcej 

PLAN POŁĄCZENIA PAK KWB KONIN S.A. Z PAK KWB ADAMÓW S.A.


więcej 

Sprzedaż nieruchomości z Grupy Kapitałowej ZE PAK

Grupa Kapitałowa ZEPAK ogłoszą przetarg otwarty na sprzedaż nieruchomości w Wielkopolsce, w powiecie konińskim, .Sprzedający: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S. A. (poz. 1,2,4) i ZE PAK Spółka Akcyjna, ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin (poz. 3).
więcej 

Zmiana adresu do korespondencji

Informujemy, że zmieniony został adres do korespondecji dla Spółki z:
Warenka 23, 62-700 Turek na następujący:
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew
więcej 

Informacja o zmianie firmy Spółki

Informacja o wszczęciu procesu likwidacji Spółki
więcej 

Nieczynne magazyny

Informujemy ,że w dniach od 12-08-2020 do dnia 14-08-2020 magazyny zlokalizowane w PAK KWB Konin S.A. i PAK KWB Adamów S.A. będą nieczynne.

Zbigniew Lisiak
Telefon kontaktowy: 63 247 6113
więcej 

Zmiana adresu Spółki

Informujemy, że zmieniony został adres siedziby PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów Spółka Akcyjna w likwidacji. Aktualny adres siedziby Spółki oraz dane do kontaktu są następujące:

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w likwidacji
Warenka 23, poczta 62-700 Turek,
gmina Turek, powiat Turecki


więcej 

Informacja o dodatkowym odkupie akcji pracowniczych Spółki

Informujemy o przystąpieniu przez spółkę ZE „PAK” S.A. z siedzibą w Koninie do dodatkowego odkupu akcji pracowniczych PAK KWB ADAMÓW S.A. Odkup będzie realizowany za pośrednictwem Trigon Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Krakowie.ZE „PAK” S.A. zamierza odkupić akcje spółki PAK KWB ADAMÓW S.A. od zainteresowanych zbyciem akcjonariuszy za cenę w wysokości 6,60 zł za jedną akcję.Odkup akcji będzie prowadzony w dniach: 13-14 lutego 2017r. w godzinach 9:00 – 15:00 w Kleczewie - Sala Konferencyjna OZR (dawna stołówka) przy ul. 600-lecia 9.Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje odnośnie ww. odkupu akcji znajdują się na stronie internetowej: http://www.trigon.pl/adamow
więcej 

Zmiana strony umów i zamówień.

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów Spółka Akcyjna zawiadamia, że w związku z procesami restrukturyzacji (przeniesienie obsługi logistycznej do innej spółki z grupy kapitałowej ZE PAK S.A.) od dnia 1 grudnia 2014r. stroną umów i zamówień dotyczących dostaw materiałów będzie PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna.
W związku z powyższym dostawy materiałów do magazynów geograficznie zlokalizowanych na Warence (Turek) będą realizowane do magazynów PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna i będą wymagały wystawienia faktur, w których odbiorcą materiałów będzie PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna. Pozostałe warunki handlowe pozostają bez zmian.
więcej 

Zmienia się adres Spółki do korespondencji

Informujemy, że z dniem 1 października 2014 r. zmienia się adres Spółki do korespondencji. Siedziba Spółki oraz pozostałe dane Spółki nie ulegają zmianie.Nowy adres przedstawia się następująco: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A., Warenka 23, 62-700 Turek.
więcej 

Informacja o terminie nieodpłatnego przekazywania akcji uprawnionym osobom.

Informujemy, że prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. może być realizowane przez uprawnionych pracowników lub ich spadkobierców do dnia 20 października 2014 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa z wyjątkiem spadkobierców uprawnionych pracowników spełniających warunki, o których mowa w art. 38c ust. 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.Następne i zarazem ostatnie spotkania, na których osoby uprawnione lub ich spadkobiercy będą mogli nieodpłatnie nabyć akcje lub rozpocząć procedury nieodpłatnego nabycia akcji, odbędą się w dniach od 13 do 15 października 2014 r. oraz w dniu 20 października 2014 r. w Klubie "Barbórka" w godzinach od 9.30 do 16.00.
więcej 

Rozszerzenie składu Zarządu Spółki PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.

W dniu 8 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. powołała w skład Zarządu Spółki VI kadencję Panią Annę Horsecką i powierzyła jej stanowisko Członka Zarządu PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. Aktualnie Zarząd Spółki składa się z czterech członków.
więcej 

Informacja o powołaniu Zarządu Spółki PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. na nową kadencję.

Zarząd PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 15 maja 2014 roku podjęła uchwały w sprawie wyboru Zarządu PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. na nową VI kadencję w składzie:
więcej 

Tradycyjne spotkania górników z dziećmi

Tradycją jest, że z okazji obchodów Dnia Górnika górnicy z Kopalni „Adamów” spotykają się z dziećmi ze szkół, przedszkoli i specjalnych placówek wychowawczych.
więcej 

Karczma Piwna i Comber Babski

Karczma Piwna i Comber Babski to tradycja górnicza kultywowana od wielu już lat w Kopalni „Adamów”. Biesiady gwarków i combrówek organizuje, w ramach obchodów górniczego święta, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa przy PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A.
więcej 

Akademia Barbórkowa 2013

Uroczystą Akademię Barbórkową górnicy z PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. i z PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. obchodzili po raz drugi wspólnie, zgodnie z tradycją w dniu 4 grudnia.
więcej 

Uroczyste spotkanie Barbórkowe z okazji „Dnia Górnika”

W tym roku Uroczyste Spotkanie Barbórkowe górników z „Adamowa” odbyło się w dniu 1 grudnia. Spotkanie jak co roku poprzedzone zostało mszą św. w intencji górników i ich rodzin oraz za zmarłych górników, celebrowaną w kościele pod wezwaniem patronki Górników Świętej Barbary w Turku.
więcej 

Rozegrany został XVIII Barbórkowy Turniej "Szuby 2013"

W ramach obchodów Dnia Górnika w dniu 28 listopada 2013 r. w klubie Barbórka odbył się XVIII Barbórkowy Turniej "Szuby 2013" o Puchar Przewodniczącego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Górników PAK Kopalni Adamów.
więcej 

Uroczyste Spotkanie emerytowanych pracowników z Zarządem Spółki

W Kopalni Adamów obchody Górniczego Święta tradycyjnej „Barbórki” rozpoczęto uroczystym spotkaniem emerytowanych pracowników z Zarządem Spółki.
więcej 

Harmonogram udostępniania akcji uprawnionym pracownikom Spółki

Szczegółowy harmonogram, zawierający datę i sugerowaną godzinę obsługi dla każdej z osób uprawnionych, znajduje się na stronie www.trigon.pl/adamow
więcej 

Akcje PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A.

Ogłoszenie o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji uprawnionym pracownikom Spółki PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.
więcej 

Powołano Radę Nadzorczą PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. na następną kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów Spółka Akcyjna w dniu 15 lipca 2013 r. powołało Radę Nadzorczą na okres VI kadencji.
więcej 

Dzieci z Ukrainy zwiedziły Kopalnię "Adamów"

3 lipca 2013 r. Kopalnia „Adamów” kolejny raz gościła trzynastoosobową grupę dzieci polskiego pochodzenia z miasta Dunajowce na Ukrainie, miasta partnerskiego miasta Turku.
więcej 

Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. zwyciężyła w zawodach sportowo-pożarniczych.

W sobotę 15 czerwca 2013 r. na boisku sportowym w Turku odbyły się XXVII Zawody Sportowo-Pożarnicze Zakładowych i Miejskich Ochotniczych Straży Pożarnych rejonu i miasta Turku. W zawodach uczestniczyło pięć drużyn.
więcej 

Klub SHDK „Górnik” przy Kopalni „Adamów” działa już ponad 50 lat.

Klub Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej „Górnik” przy PAK KWB Adamów S.A. w Turku istnieje już ponad 50 lat. Klub SHDK RP „Górnik” aktualnie zrzesza 164 honorowych dawców krwi oraz 18 zarejestrowanych dawców szpiku kostnego. Są to w większości obecni i byli pracownicy Kopalni „Adamów”, ale nie tylko. Do Klubu może należeć każdy, kto chce oddać cząstkę siebie innym ludziom.
więcej 

Zmiana w składzie Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 18 lutego 2013 r. dokonała zmian w składzie zarządu Spółki. Rada odwołała ze składu Zarządu Spółki Pana Zbigniewa Rabędę, zajmującego stanowisko Członka Zarządu ds. Technicznych oraz odwołała ze stanowiska Prezesa Zarządu Pana Piotra Rybarskiego.
więcej 

Przejazd koparki SchRs-315 z Odkrywki Władysławów

Wydobywanie węgla na odkrywce "Władysławów" zakończone zostało w dniu 2 kwietnia 2012 r. Węgiel z tej odkrywki wydobywany był przy użyciu Koparki wielonaczyniowej SchRs-315. Koparka ta po zakończeniu urabiania węgla wykorzystana była do profilowania czaszy zbiornika wodnego, który powstaje na wyrobisku końcowym odkrywki "Władysławów". Pracę tę zakończyła w dniu 19 grudnia 2012 r.
więcej 

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. przyjacielem dziecka

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Turku, które posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, przyznało dyrekcji i pracownikom PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. symboliczny "Dyplom Przyjaciela Dziecka". Dyplom Kopalnia Adamów otrzymała za okazaną wrażliwość i troskę oraz serdeczną pomoc udzieloną dzieciom i ich rodzinom.
więcej 

Kopalnia "Adamów" wyróżniona

Redakcja miesięcznika Polish Market i Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk wyróżnił PAK Kopalnię Węgla Brunatnego Adamów S.A. certyfikatem w rankingu Polskich Przedsiębiorstw i przyznany został jej tytuł "Perły Polskiej Gospodarki" w kategorii Perły Duże.
więcej 

Akademia Barbórkowa 2012

Uroczystą Akademię Barbórkową górnicy z PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. oraz z PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. obchodzili wspólnie w dniu 4 grudnia.
więcej 

Uroczyste Spotkanie Barbórkowe Jubilatów

2 grudnia, w ramach obchodów Dnia Górnika 2012 górnicy PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. wzięli udział w uroczystej mszy św. w intencji górników i ich rodzin w Kościele p.w. św. Barbary w Turku.
więcej 

Karczma Piwna i Comber Babski

Karczma Piwna i Comber Babski to tradycja górnicza kultywowana od wielu już lat w Kopalni „Adamów”, w okresie obchodów Górniczego Święta.
więcej 

Turniej „Szuby 2012”

W ramach obchodów Górniczego Święta w dniu 23 listopada 2012 r. w Klubie „Barbórka” odbył się XVII Barbórkowy Turniej „Szuby 2012” o Puchar Przewodniczącego NSZZ Górników PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A.
więcej 

Spotkanie emerytów i rencistów

Uroczyste spotkanie emerytów i rencistów PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. w ramach obchodów Górniczego Święta odbyło się 20 listopada 2012 r. Spotkanie rozpoczęto mszą św. celebrowaną w intencji zmarłych górników w Kościele p.w. św. Barbary w Turku.
więcej 

Uroczyste nadanie stopni górniczych

W tym roku obchody Górniczego Święta rozpoczęte zostały 16 listopada uroczystym nadaniem stopni górniczych - tradycyjnym skokiem przez skórę. Skok przez skórę to wielowiekowa górnicza tradycja, podczas której Stara Strzecha przyjmuje młodych adeptów sztuki górniczej do grona braci górniczej.
więcej 

Kopalnia Adamów wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

W dniu 31 sierpnia 2012 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się uroczysta sesja, która była kulminacją obchodów 75-lecia Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego.
więcej 

Kopalnia przeniosła przydrożny krzyż

Kopalnia Adamów prowadząc swoją działalność wydobywczą zajmuje okoliczne tereny. Bywa, że na tych terenach znajdują się obiekty kultu religijnego np. przydrożne krzyże.
więcej 

Zmiana składu Rady Nadzorczej

Informujemy, że w dniu 11 września 2012 r. w Warszawie w siedzibie biura zamiejscowego ZE PAK SA (budynek Spółki Elektrim) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów Spółka Akcyjna. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej naszej Spółki.
więcej 

Zmiana firmy

Informujemy, że nastąpiła zmiana firmy naszej Spółki. Od dnia 24 sierpnia 2012 r. Spółka działa pod firmą: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów Spółka Akcyjna. Może być używany skrót firmy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. Pozostałe dane nie ulegają zmianie.
więcej 

Goście z Rychwała w KWB "Adamów" SA

We wtorek 14 sierpnia 2012 r. na zaproszenie Kopalni „Adamów” SA przybyła dwudziestoosobowa grupa przedstawicieli samorządu Gminy i Miasta Rychwał. Reprezentacja samorządu Rychwała była w składzie: burmistrz Miasta i Gminy Rychwał, sekretarz Urzędu Gminy, kierownik Referatu Gospodarki wraz z inspektorem tego referatu, grupa dwunastu radnych Rady Gminy i Miasta pod kierunkiem przewodniczącego Rady i dwóch wiceprzewodniczących oraz czterech sołtysów sołectw: Grochowy, Siąszyce, Siąszyce III i Złotkowy, bowiem na terenie tych właśnie sołectw zlokalizowane jest złoże węgla brunatnego.
więcej 

Goście z Ukrainy

Tradycyjnie, jak co roku Kopalnię „Adamów” odwiedziły dzieci z Dunajowiec na Ukrainie, miasta partnerskiego miasta Turku.
więcej 

Demonstrowali w obronie miejsc pracy

We wtorek (29.05.2012 r.) przedstawiciele związków zawodowych działających przy KWB "Adamów" SA w Turku zorganizowali pikietę pod budynkiem dyrekcji Kopalni.
więcej 

Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna „Adamów” najlepsza drużynowo

Zwycięzcami w XXVI Miejskich Zawodach Sportowo – Pożarniczych zostali druhowie z ZOSP przy KWB „Adamów” SA.
więcej 

Inwestor dla KWB Adamów i KWB Konin

Dzisiaj (28 maja 2012 r.) Minister Skarbu Państwa podpisał warunkową umowę sprzedaży kopalń KWB Adamów i KWB Konin na rzecz ZE PAK S.A. Dzisiejsza umowa to kolejny etap procesu przekształceń własnościowych w zagłębiu konińsko-turkowskim.
więcej 

Kopalniacy oddali krew

W dniu 11 maja 2012r. w Zakładowym Klubie "Barbórka" już od wczesnych godzin porannych odbywała się Akcja Poboru Krwi zorganizowana przez Stowarzyszenie - Kopalniany Klub Krwiodawców.
więcej 

Taaaka ryba…

W sobotę 21 kwietnia br. na zbiorniku „Żeronice” rozegrane zostały zawody wędkarskie o puchar Prezesa i Dyrektora ds. pracowniczych KWB „Adamów” SA. W zawodach wystartowało 32 wędkarzy, zwycieżył ten, kto miał najcięższą siatkę ryb.
więcej 

Grupa Kapitałowa ZEPAK oferuje do sprzedaży nieruchomości w Wielkopolsce, w powiecie konińskim, .

Sprzedający:  PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S. A. (poz. 1,2,4)  i ZE PAK Spółka Akcyjna, ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin (poz. 3).
więcej 

Sprzedaż nieruchomości z Grupy Kapitałowej ZE PAK

Grupa Kapitałowa ZEPAK oferuje do sprzedaży nieruchomości w Wielkopolsce, w powiecie konińskim.Sprzedający: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S. A. (poz. 1,2,4) i ZE PAK Spółka Akcyjna, ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin (poz. 3).
więcej 

Grupa Kapitałowa ZEPAK oferuje do sprzedaży nieruchomości w Wielkopolsce, w powiecie konińskim, w gminie Sompolno w miejscowości Police.

Sprzedający:  AQUAKON Sp. z.o.o. w likwidacji
więcej 

Informacja o dodatkowym odkupie akcji pracowniczych Spółki


więcej 

Orkiestra Górnicza wizytówką Kopalni

Orkiestra Górnicza Kopalni „Adamów” od ponad czterdziestu sześciu lat jest muzyczną wizytówką Kopalni, miasta i powiatu. Orkiestra angażuje się w przedsięwzięcia wykraczające również poza branżę górniczą, począwszy od uroczystości kościelnych i narodowych, po okolicznościowe festyny zapewniając ich najlepszą muzyczną oprawę.
więcej 

Energa z Kopalnią Adamów mogą zbudować farmę wiatrową

Prezes UOKiK wydała zgodę na utworzenie przez spółkę Energa Elektrownie Wiatrowe i Kopalnię Węgla Brunatnego "Adamów" spółki, która zajmie się budową a następnie eksploatacją farmy elektrowni wiatrowych.
więcej 

Niech się święci 3 Maja

Mieszkańcy Turku, harcerze, młodzież turkowskich szkół, przedstawiciele władz lokalnych i służb mundurowych, poczty sztandarowe wśród nich także przedstawiciele Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów” wzięli udział w obchodach rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
więcej 

Poszukiwali minerałów w Kopalni

Grupa miłośników mineralogii związanych z Uniwersytetem Łódzkim na czele z prezesem Zdzisławem Raciborowskim gościła 21 kwietnia w Kopalni „Adamów”.
więcej 

Grecy z wizytą w KWB „Adamów”

20 kwietnia z wizytą studyjną do Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów” SA zawitali burmistrzowie pięciu gmin z regionu Macedonii Zachodniej oraz Peloponez.
więcej 

Odkrywka "Władysławów" przechodzi do historii.

Po 36 latach eksploatacji z odkrywki "Władysławów" Kopalni Węgla Brunatnego "Adamów" wyjechała ostatnia tona węgla. W tym okresie wydobyto jego ponad 38mln ton.
więcej 

Kolejne zbiorniki wodne w adamowskiej kopalni

W wyniku działań rekultywacyjnych Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów” na terenie gminy Brudzew powstaną cztery zbiorniki wodne o łącznej powierzchni ponad 400ha. Docelowo w rejonie adamowskich odkrywek ma powstać osiem zbiorników wodnych.
więcej 

Elektrownie wiatrowe staną na terenach pokopalnianych KWB "Adamów" SA

Na terenach poeksploatacyjnych Kopalni Węgla Brunatnego "Adamów" powstanie farma wiatrowa składająca się z 13 elektrowni wiatrowych.
więcej 

Senator Niewiarowski z wizytą w Kopalni „Adamów”

30 marca br. Kopalnię "Adamów" odwiedził senator Ireneusz Niewiarowski. Senator jest członkiem senackiego Zespołu Energii Odnawialnej, oraz pracuje w Parlamentarnym Zespole ds. Energetyki, którego celem jest wsparcie procesu przemian w polskiej energetyce w interesie odbiorców energii, dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju i utrzymania bezpieczeństwa energetycznego państwa.
więcej 

Strażacy podsumowali rok 2011

2 marca br. w "Klubie Barbórka" druhowie z Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej działającej przy KWB "Adamów" SA spotkali się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, by podsumować swoją działalność za ubiegłoroczny rok. Na spotkaniu zostały przedstawione również zadania i przedsięwzięcia na rok bieżący.
więcej 

Telebim na budynku KWB "Adamów"

Ofertę handlową Kopalni Węgla Brunatnego "Adamów", krótką prezentację Spółki, godzinę i aktualną datę można zobaczyć na telebimie, który niedawno został zakupiony i zamontowany na południowej ścianie budynku KWB "Adamów" SA. Ekran ma wymiary 383x205x18 (cm) i posiada rozdzielczość 240x128 pikseli.
więcej 

Barbórka 2011 - Akademia Barbórkowa i Uroczysta Msza Św.

W dniu 2 grudnia br. z okazji Dnia Górnika 2011, w Hali Widowiskowo – Sportowej odbyła się uroczysta Akademia Barbórkowa. Zgromadziła ona wielu znakomitych gości - byli wśród nich przedstawiciele ministerstwa, parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa, powiatu i miasta oraz reprezentanci zaprzyjaźnionych firm.
więcej 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Zarządu oraz XVIII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Zarządu KWB „Adamów” SA z okazji obchodów „Dnia Górnika 2011” odbył się 26.11.2011 r. w Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Parkowej w Turku.
więcej 

Uroczyste nadanie stopni górniczych

Skok przez skórę - stara tradycja górnicza przyjmowania nowicjuszy do stanu górniczego przez stare strzechy. Polega na opasaniu skórą i skoku przez nią zgodnie z górniczą tradycją.
więcej 

Barbórkowe spotkanie emerytów i rencistów

Obchody Święta Górniczego 2011 rozpoczęły się 22 listopada. Tego dnia w Kościele pw. św. Barbary odbyła się uroczysta msza św. w intencji zmarłych górników.
więcej 

Dzień Górnika 2011

PROGRAM OBCHODÓW "DNIA GÓRNIKA" w 2011 ROKU
więcej 

Strażackie manewry w adamowskiej kopalni

W dniu 14 września 2011 roku na terenie Kopalni „Adamów” SA zorganizowano ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze. Miejscem ćwiczeń była koparka SchRS – 800 na odkrywce Koźmin.
więcej 

Jubileusz 45- lecia Orkiestry Górniczej KWB „Adamów"

Orkiestra Górnicza Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów" SA w Turku powstała w 1966 roku, więc już od ponad czterdziestu lat jest muzyczną wizytówką kopalni, miasta i powiatu, biorąc udział w rozmaitych uroczystościach, począwszy od kościelnych i narodowych, poprzez okolicznościowe festyny, na obchodach „Dnia Górnika" kończąc.
więcej 

Zaproszenie Rady Nadzorczej do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki

Rada Nadzorcza Kopalni Węgla Brunatnego „ADAMÓW SA zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuacje majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
więcej 

Przejazd maszyn

Dzień 17.07.2011r. (niedziela) to data, która zapisze się szczególnie w historii KWB „Adamów” SA. Tego dnia maszyny podstawowe Odkrywki „Władysławów” pożegnały swoje dotychczasowe miejsce pracy, rozpoczynając wędrówkę w kierunku Odkrywki „Adamów” by tam rozpocząć pracę na II froncie nadkładowym.
więcej 

O G Ł O S Z E N I E

Rady Nadzorczej o naborze kandydatów oraz wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Rozwoju KWB „ADAMÓW” SA:
więcej 

O G Ł O S Z E N I E

Rady Nadzorczej o naborze kandydatów oraz wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu KWB „ADAMÓW” SA:
więcej 

Zawody OSP 2011

W sobotę dnia 04 czerwca 2011 r. na stadionie przy Liceum Ogólnokształcącym przeprowadzono kolejne XXV Zawody Sportowo - Pożarnicze Zakładowych i Miejskiej OSP rejonu i miasta Turku.
więcej 

Ekolodzy w KWB „Adamów” SA

W sobotę 7 maja 2011 r. KWB „Adamów” i tereny pokopalniane zwiedziły dzieci z klasy I i II z kółka przyrodniczego „Żyj z przyrodą” działającego w szkole podstawowej nr 4 Turku. Małych gości oprowadzał nadsztygar górniczy Jarosław Szwed.
więcej 

Nowe władze Koła SITG przy KWB „Adamów” SA

6 maja 2011 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Koła SITG przy KWB „Adamów” SA, na którym wybrano nowe władze Koła SITG.
więcej 

Zawody wędkarskie o Puchar Członka Zarządu - Dyrektora Biura Do Spraw Pracowniczych

W dniu 16 kwietnia 2011 r. odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Członka Zarządu - Dyrektora Biura Do Spraw Pracowniczych, Andrzeja Kaczmarka.
więcej 

Zawody wędkarskie o Puchar Prezesa KWB „Adamów" SA

W dniu 09 kwietnia 2011 r. odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Prezesa KWB „Adamów" SA, Dariusza Orlikowskiego.
więcej 

O G Ł O S Z E N I E

Rady Nadzorczej o naborze kandydatów oraz wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członków Zarządu Spółki KWB ADAMÓW S.A.
więcej 

Dzień Kobiet 2011

Obchody Dnia Kobiet w Kopalni „Adamów” odbyły się 4 marca (piątek). Tego dnia o godz. 18.00 w Klubie „Barbórka” zjawiło się wiele Górniczek.
więcej 

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w KWB "Adamów” SA

W dniu 18.02.2011 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w KWB "Adamów” SA, na którym ukonstytuował się Zarząd OSP. Prezesem Zarządu wybrany został Jarosław Szwed.
więcej 

Gala XII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku"

4 lutego odbyła się Gala XII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku", podczas której Laureaci oraz Wyróżnieni odebrali statuetki i dyplomy. Narodowy Konkurs Ekologiczny "Przyjaźni Środowisku" organizowany jest już od dziesięciu lat pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Wśród laureatów konkursu znalazła się adamowska kopalnia.
więcej 

KWB „Adamów” SA w czołówce rankingu Filary Polskiej Gospodarki

W „Pulsie Biznesu” w dniu 25 stycznia ukazała się lista przedsiębiorstw, które wyłonione zostały jako Filary Polskiej Gospodarki – firmy docenione za zaangażowanie w życie społeczne i kulturalne lokalnych ojczyzn, zasilanie podatkami samorządowych budżetów i tworzenie miejsc pracy.
więcej 

Ferie zimowe 2011 dla dzieci i młodzieży w KWB „Adamów” SA

Podczas ferii zimowych dzieci pracowników naszej Kopalni nie nudziły się. Dla dzieci i młodzieży przygotowano szereg atrakcji. Były gry, zabawy i trochę sportu.
więcej 

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy wybrany

W dniu 26 stycznia 2011 r. na zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Społecznych Inspektorów Pracy ponownie wybrano kol. Marka Pakułę na Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w KWB "Adamów" SA na 4-letnią kadencję.
więcej 

WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA