KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

WIADOMOŚĆ

Ekolodzy w KWB „Adamów” SA

W sobotę 7 maja 2011 r. KWB „Adamów” i tereny pokopalniane zwiedziły dzieci z klasy I i II z kółka przyrodniczego „Żyj z przyrodą” działającego w szkole podstawowej nr 4 Turku. Małych gości oprowadzał nadsztygar górniczy Jarosław Szwed.

Podczas wycieczki goście mogli z bliska zobaczyć na czym polega praca w „wielkiej piaskownicy” … tj. kopalni; Na odkrywce „Adamów” mogli przyjrzeć się z bliska jak wielką koparką zdejmowany jest nadkład transportowany następnie przenośnikiem taśmowy na zwałowisko, jak z wysięgnika zwałowarki spada wprost do wyrobiska odkrywki. Na odkrywce „Koźmin” z poziomu terenu mogli zobaczyć jak sypany jest zbiornik wodny „Koźmin”, a stojąc nad wypełnionym już wodą zbiornikiem „Janiszew” zobaczyć jak w przyszłości będzie wyglądał teren po odkrywce.

Zwiedzający mogli zaobserwować jak odradza się życie na terenach pokopalnianych; na własne oczy przekonać się jak zielenią się pola uprawne, jak bujnie rosną krzewy i drzewa na terenach zalesionych, jak rozkwita przyroda nad zbiornikiem wodnym „Bogdałów”.

Dzięki życzliwości Prezesa Kopalni Dariusza Orlikowskiego goście mogli posilić się nad zbiornikiem „Bogdałów”, gdzie na głodnych i spragnionych, wytrzęsionych w terenowych osinobusach turystów, czekał już poczęstunek: gorąca grochówka, kiełbaski i kaszanka upieczone przez strażaków z zakładowej ochotniczej straży pożarnej przy KWB „Adamów”.

Po posiłku odbył się ekologiczny bieg patrolowy na terenach przyległych do zbiornika. Niebieska woda, zielone lasy wokół zbiornika stanowiły doskonałe podsumowanie poczynionych wcześniej obserwacji. Słoneczna pogoda sprzyjała zabawie.

W tym samym czasie w sobotę 7 maja 2011 r. tereny pokopalniane KWB „Adamów” zwiedzali członkowie turkowskiego koła Polskiego Klubu Ekologicznego.
Dwudziestoosobową grupę oprowadzał Prezes Kopalni Dariusz Orlikowski i kierownik Działu Nieruchomości Wiesław Siera. Przedmiotem zainteresowania ekologów był wpływ kopalni na środowisko; zmiany w środowisku spowodowane prowadzoną działalnością górniczą ze szczególnym zwróceniem uwagi na działania proekologiczne kopalni.

Goście z turkowskiego koła Polskiego Klubu Ekologicznego zwiedzanie kopalni rozpoczęli od odkrywki „Władysławów”, na której już czerwcu zakończy się zdejmowanie nadkładu. Zobaczyli zrekultywowane w kierunku rolnym i leśnym tereny odkrywki. Przyjrzeli się jak kształtowane są skarpy zbiornika, który powstaje w wyrobisku końcowym odkrywki.

Na terenie odkrywki „Koźmin” zobaczyli formowany w ramach zwałowania zbiornik „Koźmin”; ukształtowane już dno i skarpy zbiornika w południowej jego części, i ogólny zarys całości. Zatrzymali się nad oddanym do użytkowania (wypełnionym wodą) zbiornikiem „Janiszew” aby chwilę później znaleźć się nad zbiornikiem „Bogdałów”. Czekał już tam ciepły posiłek a ciepła pogoda sprzyjała rozmowom.

To był bardzo udany dzień … zarówno dla KWB „Adamów”, która miała okazję pokazać, że prowadząc swą działalność nie zapomina o środowisku, jak i dla gości, którzy w miłej atmosferze spędzili dzień na świeżym powietrzu.


Zdjęcia do wiadomości:

kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  

 WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA