KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

WIADOMOŚĆ

Zaproszenie Rady Nadzorczej do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki

Rada Nadzorcza Kopalni Węgla Brunatnego „ADAMÓW SA zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuacje majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.Plik do pobrania (pdf):
Uchwała - nr 60 V 2011 RN z dnia 26.08.2011 - załącznik.pdf

Wiadomość dodana dnia: 31.08.2011 r.

 WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA