KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

WIADOMOŚĆ

Strażacy podsumowali rok 2011

2 marca br. w "Klubie Barbórka" druhowie z Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej działającej przy KWB "Adamów" SA spotkali się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, by podsumować swoją działalność za ubiegłoroczny rok. Na spotkaniu zostały przedstawione również zadania i przedsięwzięcia na rok bieżący.

W roku 2011 Zakładową Ochotniczą Straż Pożarną przy KWB "Adamów" SA zasiliło 16 druhów strażaków, na dzień dzisiejszy stan członków jednostki wynosi 276 druhów.

W trakcie spotkania strażacy oprócz działalności operacyjnej i prewencyjnej omówili działalność kulturową i sportową. Druhowie uczestniczyli w różnego typu zawodach sportowo - pożarniczych oraz organizowali wyjazdy na targi pożarnicze. Należy zwrócić uwagę, iż ZOSP niesie pomoc osobą, które jej potrzebują opodatkowując się charytatywnie na cele społeczne dodatkową kwotą pieniężną.

Piątkowe zebranie było również okazją do wręczenia wyróżnień i odznaczeń. W uznaniu za zasługi dla pożarnictwa złoty medal otrzymał Andrzej Janiszewski. Srebnymi medalami uhonorowano: Tadeusza Kaczmarka, Pawła Bociana, Henryka Bąka. Brązowymi medalami wyróżnieni zostali: Józef Adamczyk, Tadeusz Rębas, Wiesław Darul, Włodzimierz Trocha, Adam Kuśmirek, Grzegorz Pełczyński i Marek Zieliński. Ponadto wielu druhów otrzymało odznaki za wieloletnią służbę w ZOSP.

Wszystkim wyróżnionym gratulacje złożył Prezes KWB "Adamów" SA. mgr inż. Piotr Rybarski.
kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  

 WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA