KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

WIADOMOŚĆ

Inwestor dla KWB Adamów i KWB Konin

Dzisiaj (28 maja 2012 r.) Minister Skarbu Państwa podpisał warunkową umowę sprzedaży kopalń KWB Adamów i KWB Konin na rzecz ZE PAK S.A. Dzisiejsza umowa to kolejny etap procesu przekształceń własnościowych w zagłębiu konińsko-turkowskim.

Umowa sprzedaży pakietu 10.200.000 akcji, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. z siedzibą w Turku oraz pakietu 20.803.750, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A. z siedzibą w Kleczewie została podpisana z Zespołem Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. z siedzibą w Koninie. Umowa ma charakter warunkowy, co oznacza, że przeniesienie własności akcji nastąpi po uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz zapłacie ceny transakcji.

To druga, tym razem zakończona sukcesem próba prywatyzacji obu spółek. Inwestor, czyli ZE PAK S.A. zobowiązał się w umowie do inwestycji o wartości 250 mln zł, które przeprowadzi do 31 grudnia 2016 roku. Ponadto zadeklarował gwarancje pracownicze dla załogi KWB Adamów i KWB Konin zatrudnionej na stanowiskach bezpośrednio produkcyjnych przy wydobyciu węgla przez okres 36 miesięcy, a pozostałym pracownikom przez okres 6 miesięcy.

Sprzedaż akcji KWB Adamów S.A. i KWB Konin S.A. nastąpiła w trybie art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), tj. negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Proces prywatyzacji kopalń prowadzony był z udziałem doradcy MSP - KPMG Advisory.

źródło: http://www.msp.gov.pl/portal/pl/29/21597/Inwestor_dla_KWB_Adamow_i_KWB_Konin.html

kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  

 WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA