KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

WIADOMOŚĆ

Demonstrowali w obronie miejsc pracy

We wtorek (29.05.2012 r.) przedstawiciele związków zawodowych działających przy KWB "Adamów" SA w Turku zorganizowali pikietę pod budynkiem dyrekcji Kopalni.

Głównym celem pikiety było głośne wyartykułowanie niezadowolenia z zaproponowanych przez zarząd ZE PAK SA gwarancji zatrudnienia dla pracowników Kopalni „Adamów” i Kopalni „Konin” po ich sprywatyzowaniu. Propozycja, by pracowników zatrudnionych bezpośrednio w ciągu technologicznym przy wydobyciu węgla objąć 36-miesięczną gwarancją zatrudnienia a pozostałych pracowników jedynie gwarancją 6-miesięczną oburzyła pracowników Kopalni. Pracownicy nie zgadzają się na dzielenie załogi i domagali się jednakowych gwarancji dla wszystkich pracowników. Pikietujący wyrazili obawy nie tylko o przyszłość swoich rodzin, ale również o przyszłość całego regionu. Prezes Zarządu KWB "Adamów" SA Piotr Rybarski w swoim wystąpieniu starał się łagodzić nastroje załogi i apelował o spokojne rozwiązanie nurtującego problemu poprzez dalsze prowadzenie rozmów. Poinformował zebranych pracowników, że funkcjonowanie Kopalni, a co z tym się wiąże i zatrudnienie pracowników, będzie przedłużone na następne kilkadziesiąt lat, ponieważ powstaną nowe odkrywki na złożach węgla brunatnego "Siąszyce-Grochowy" oraz "Piaski" .

Dzień wcześniej(28.05.2012 r.) Minister Skarbu Państwa podpisał warunkową umowę sprzedaży 85 % akcji kopalń KWB "Adamów" i KWB "Konin" na rzecz ZE PAK S.A. Przeniesienie własności akcji nastąpi po uzyskaniu zgody przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz zapłacie ceny transakcji.

kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  

 WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA