KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

WIADOMOŚĆ

Zmiana składu Rady Nadzorczej

Informujemy, że w dniu 11 września 2012 r. w Warszawie w siedzibie biura zamiejscowego ZE PAK SA (budynek Spółki Elektrim) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów Spółka Akcyjna. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej naszej Spółki.

Ze składu Rady odwołani zostali: Pani Irmina Jabłońska – dotychczasowa przewodnicząca Rady oraz Pan Andrzej Szczepański dotychczasowy wiceprzewodniczący Rady.
Do składu Rady Nadzorczej powołani zostali: Pani Katarzyna Muszkat- Prezes ZE PAK SA oraz Panowie Wojciech Piskorz – Prezes Elektrim SA i Zbigniew Bryja – Prezes PAK Górnictwo Sp. z o.o. Funkcję Przewodniczącej Rady pełnić będzie Pani Katarzyna Muszkat, a funkcję Wiceprzewodniczącego Rady pełnić będzie Pan Wojciech Piskorz.
W składzie Rady Nadzorczej pozostali Panowie: Józef Cajdler, Krzysztof Adamiak i Jakub Wielgus.
Od dnia 11 września 2012 r. Rada Nadzorcza PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. składa się z sześciu członków.

 WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA