KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

WIADOMOŚĆ

Spotkanie emerytów i rencistów


Uroczyste spotkanie emerytów i rencistów PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. w ramach obchodów Górniczego Święta odbyło się 20 listopada 2012 r. Spotkanie rozpoczęto mszą św. celebrowaną w intencji zmarłych górników w Kościele p.w. św. Barbary w Turku.

Następnie po południu w Klubie Barbórka odbyło się uroczyste spotkanie emerytów i rencistów Kopalni Adamów. W miłej, świątecznej atmosferze 382 byłych pracowników Kopalni spędziło czas we własnym gronie oraz z Zarządem Kopalni, przedstawicielami Rady Nadzorczej i przedstawicielami związków zawodowych działających w Kopalni Adamów.

kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  

 WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA