KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

WIADOMOŚĆ

Uroczyste Spotkanie Barbórkowe Jubilatów

2 grudnia, w ramach obchodów Dnia Górnika 2012 górnicy PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. wzięli udział w uroczystej mszy św. w intencji górników i ich rodzin w Kościele p.w. św. Barbary w Turku.

Po mszy górnicy z Kopalni „Adamów” wspólnie z orkiestrę górniczą, w rytm granych marszy, przemaszerowali ulicami Turku do Klubu „Barbórka”, gdzie odbyło się Uroczyste Spotkanie Barbórkowe Jubilatów. Spotkanie rozpoczął Prezes Zarządu Piotr Rybarski podsumowując działalność Spółki w trudnym 2012 r., przedstawił kalendarium istotnych zdarzeń, które miały miejsce w b.r. oraz poinformował o perspektywach na przyszłość. Spotkanie Jubilatów było okazją do wyróżnienia górników odznakami regionalnymi, odznakami „Zasłużony pracownik Kopalni „Adamów”” oraz brązowymi odznakami za 25 i srebrnymi odznakami za 35 lat nienagannej pracy. Była to również okazja do wyróżnienia górników za zasługi dla górniczego cechu honorowymi szpadami i kordzikami górniczymi. Dla górników i zaproszonych gości wystąpił z koncertem Big Band z Turku.
kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  

 WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA