KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

WIADOMOŚĆ

Przejazd koparki SchRs-315 z Odkrywki Władysławów


Wydobywanie węgla na odkrywce "Władysławów" zakończone zostało w dniu 2 kwietnia 2012 r. Węgiel z tej odkrywki wydobywany był przy użyciu Koparki wielonaczyniowej SchRs-315. Koparka ta po zakończeniu urabiania węgla wykorzystana była do profilowania czaszy zbiornika wodnego, który powstaje na wyrobisku końcowym odkrywki "Władysławów". Pracę tę zakończyła w dniu 19 grudnia 2012 r.

Decyzją Zarządu PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. koparka została przeprowadzona na odkrywkę „Adamów” i tam będzie wykorzystana do zdejmowania nadkładu zalegającego nad pokładem węgla. Koparka SchRs -315 wesprze w ten sposób zdejmowanie nadkładu na drugim froncie technologicznym utworzonym przez dwie koparki SchRs 800 oraz zwałowarkę ARsB 5000, które przeprowadzone zostały również z odkrywki „Władysławów” w 2011 roku.

Przed rozpoczęciem przejazdu zespół jezdny koparki poddany został remontowi. W dniu 20 stycznia 2013 r. koparka ruszyła w prawie 16 km drogę, której końcem było przedpole odkrywki „Adamów”. Aby dotrzeć do celu koparka musiała pokonać wiele przeszkód, które znajdowały się na jej drodze między innymi: dziewięć linii energetycznych o napięciu znamionowym 220 kV, 110 kV i 15 kV , osiem dróg asfaltowych w tym drogę wojewódzką Turek-Kościelec oraz drogi powiatowe i gminne, linię gazociągową, linię kolejową, a także rzekę „Kiełbaskę” i siedem innych cieków wodnych. Przejazd koparki, to bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne dla służb Kopalnianych, wymagające dużej ilości uzgodnień, pozwoleń, porozumień itp.

Górnikom w tym przedsięwzięciu sprzyjała aura, bo zarówno mróz jak i śnieg pomogły w bezproblemowym przejeździe koparki. Przejazd prawie 16 km z odkrywki „Władysławów” na odkrywkę „Adamów” trwał 11 dni podzielonych na ściśle określone odcinki, które wyznaczone były dokładną godziną przekroczenia newralgicznych urządzeń infrastruktury zarówno technicznej, jak i drogowej. Koparka na miejsce dotarła w dniu 31 stycznia 2013 r.


kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  

 WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA