KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

WIADOMOŚĆ

Klub SHDK „Górnik” przy Kopalni „Adamów” działa już ponad 50 lat.

Klub Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej „Górnik” przy PAK KWB Adamów S.A. w Turku istnieje już ponad 50 lat. Klub SHDK RP „Górnik” aktualnie zrzesza 164 honorowych dawców krwi oraz 18 zarejestrowanych dawców szpiku kostnego. Są to w większości obecni i byli pracownicy Kopalni „Adamów”, ale nie tylko. Do Klubu może należeć każdy, kto chce oddać cząstkę siebie innym ludziom.

W czasie ponad 50-letniej działalności Klubu jej członkowie oddali honorowo ponad 7.300 litrów krwi. Ta imponująca ilość oddanej krwi to wynik wielu akcji organizowanych na terenie miasta Turku oraz akcji wyjazdowych i akcji na wezwanie. Klub przeprowadził wiele szkoleń w zakresie krwiodawstwa zarówno dla swoich członków jak i dla potencjalnych krwiodawców, co w sposób istotny wpłynęło na ilość oddanej krwi. Akcje oddawania krwi na wezwanie przeprowadzane były wielokrotnie przez Klub również na rzecz pracowników Kopalni i ich rodzin oraz innych potrzebujących zarówno z Turku jak i całej Polski. Klub niesie ratunek oddając krew potrzebującym i szpik kostny chorym na białaczkę. Pomaga każdemu, kto tej pomocy potrzebuje i o tę pomoc się zwraca. Nadrzędnym celem działalności stowarzyszenia jest dobro człowieka i społeczeństwa polskiego poprzez honorowe krwiodawstwo oraz promowanie i rozwój idei krwiodawstwa poprzez pozyskiwanie nowych dawców oraz pomoc materialną dla nieuleczalnie chorych.
Klub jest członkiem Federacji Pacjentów Polskich w Warszawie i bierze czynny udział w pracach Komisji Zdrowia w Sejmie. Stowarzyszenie ściśle współpracuje z innymi klubami SHDK oraz z placówkami Służby Krwi, organami administracji rządowej i samorządowej. Jest organizacją apolityczną. Stowarzyszenie kieruje się zasadami demokracji, kolegialności, jawności działań, poszanowania ludzkiej godności i tolerancji wobec drugiego człowieka. Członkowie Stowarzyszenia deklarują osobistą pomoc na rzecz ratowania każdego życia ludzkiego, bez względu na status społeczny, przynależność związkową czy też inną.
W bieżącym roku Klub SHDK RP „Górnik” przeprowadził dwie akcje honorowego oddawania krwi, które odbyły się w dniach 22 lutego oraz 24 maja. Akcje te przeprowadzone zostały w Turku w Klubie „Barbórka” należącym do PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. W majowej akcji wzięło udział 63 dawców od których uzyskano ponad 28 litrów krwi. Każdy uczestnik otrzymał od organizatorów drobny upominek. Klub planuje przeprowadzenie w tym roku jeszcze dwóch takich akcji.
Przedstawiciele Klubu SHDK RP „Górnik” z dumą uczestniczą ze swoim sztandarem w uroczystościach organizowanych przez zaprzyjaźnione Kluby SHDK oraz w uroczystościach miejskich, parafialnych i innych. Wszystkie te osiągnięcia nie byłyby możliwe bez ogromnego zaangażowania Zarządu Klubu działającego społecznie oraz pomocy Zarządu PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. i organizacji związkowych działających w Kopalni Adamów.

„Człowiek jest wielki nie tym kim jest lecz tym czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II

kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  

 WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA