KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

WIADOMOŚĆ

Powołano Radę Nadzorczą PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. na następną kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów Spółka Akcyjna w dniu 15 lipca 2013 r. powołało Radę Nadzorczą na okres VI kadencji.

W skład Rady Nadzorczej powołani zostali:
1. Pani Katarzyna Muszkat
2. Pani Anna Striżyk
3. Pan Wojciech Piskorz
4. Pan Sławomir Sykucki
5. Pan Józef Cajdler.

Walne Zgromadzenie powołało również Panią Katarzynę Muszkat do pełnienia funkcji Przewodniczącej oraz Pana Wojciecha Piskorza do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.


 WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA