KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

WIADOMOŚĆ

Uroczyste Spotkanie emerytowanych pracowników z Zarządem Spółki

W Kopalni Adamów obchody Górniczego Święta tradycyjnej „Barbórki” rozpoczęto uroczystym spotkaniem emerytowanych pracowników z Zarządem Spółki.

W tym roku około 300 osób uczestniczyło w spotkaniu z Zarządem PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. oraz przedstawicielami organizacji i stowarzyszeń działających w Kopalni Adamów. Spotkanie odbyło się w Klubie „Barbórka”, w dniu 19 listopada. Tradycja organizowania tego uroczystego spotkanie dla byłych pracowników jest wyrazem pamięci i szacunku obecnych górników dla starszej braci górniczej - bo to również oni wnieśli swój wkład w budowę naszej Kopalni.


kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  kliknij aby powiększyć...  

 WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA