KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

WIADOMOŚĆ

Informacja o terminie nieodpłatnego przekazywania akcji uprawnionym osobom.

Informujemy, że prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. może być realizowane przez uprawnionych pracowników lub ich spadkobierców do dnia 20 października 2014 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa z wyjątkiem spadkobierców uprawnionych pracowników spełniających warunki, o których mowa w art. 38c ust. 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
Następne i zarazem ostatnie spotkania, na których osoby uprawnione lub ich spadkobiercy będą mogli nieodpłatnie nabyć akcje lub rozpocząć procedury nieodpłatnego nabycia akcji, odbędą się w dniach od 13 do 15 października 2014 r. oraz w dniu 20 października 2014 r. w Klubie "Barbórka" w godzinach od 9.30 do 16.00.

 WSZYSTKIE WIADOMOŚCI

WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA