KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

DZIAŁALNOŚĆ

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. położona jest w centralnej Polsce, w odległości 33 km od Konina, 133 km od Poznania i 208 km od Warszawy, ma dobre połączenie drogowe ze wszystkimi okolicznymi miastami, nie posiada natomiast połączenia z krajową siecią kolejową.
Jest jednym z dwóch zakładów górniczych województwa wielkopolskiego wydobywających węgiel brunatny.

Okolice kopalni to rejon rolniczo-przemysłowy. Podstawowym przemysłem jest tu jednak eksploatacja złóż węgla brunatnego i produkcja energii elektrycznej.

Zatrudnienie w PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. na dzień 27 października 2014 r. wynosiło 760 osoby.

Przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest w szczególności:

- wydobywanie węgla brunatnego i surowców towarzyszących
- rozbudowa i modernizacja Kopalni oraz remonty sprzętu i urządzeń kopalnianych
- ochrona środowiska naturalnego przed ujemnymi skutkami działalności górniczej
- rekultywacja terenów górniczych.

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. jest kopalnią wieloodkrywkową.

Zdolność wydobywcza Kopalni wynosi 4.5-5.0 mln Mg rocznie. Dla wydobycia takiej ilości węgla zdejmuje się około 32-34 mln m3 nadkładu i pompuje około 92 mln m3 wody.
Obecnie węgiel brunatny wydobywany jest z dwóch odkrywek: "Adamów" i "Koźmin". W kwietniu 2012 r. zakończono wydobywanie węgla z odkrywki "Władysławów".

Poza dostawami paliwa do Elektrowni Adamów - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. prowadzi sprzedaż na wolnym rynku: węgla brunatnego, iłów, żwiru, piasku, głazów narzutowych, humusy.

WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA