KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

INFORMACJE

 
Informujemy, że zmieniony został adres siedziby PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. Aktualnie Spółka działa pod firmą:

PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADAMÓW S.A.
Warenka 23, 62-700 Turek
tel. 63 278 73 02, fax (063) 278 51 09
Adres e-mail: kwba@kwbadamow.com.pl
Adres do korespondencji: ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew

Konto bankowe
BZ WBK SA, I Oddział w Turku
konto nr 36 1090 1229 0000 0000 2201 3588;
Identyfikator REGON 000019933;
NIP 668-00-00-018

Siedziba Spółki - Warenka
Kapitał Zakładowy 120.000.000 zł
Kapitał wpłacony 120.000.000 zł
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Rejestr Przedsiębiorców: KRS 0000061592










WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA