KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

KONTAKTY

Sekretariat Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego
tel. +48 63 278 73 02, fax +48 63 278 51 09

Biuro Zarządu
Dyrektor Biura Zarządu - tel. 63 247 63 79, 63 247 65 03, 63 247 64 01

Kancelaria Główna
tel. 63 278 75 28

Dział Administracji
Kierownik Działu - tel. +48 63 278 76 92

Naczelny Inżynier Energomechaniczny
tel. +48 63 278 76 45

Główny Mechanik
tel. +48 63 278 78 80

Główny Elektryk
tel. +48 63 278 74 22

Dział Nieruchomości i Obsługi Inwestycji
Kierownik ds. Nieruchomości – tel. +48 63 247 61 73
Z-ca kierownika ds. Obsługi Inwestycji - tel. +48 63 247 60 94

Dział Nadzoru Inwestycji
Kierownik Działu - tel. +48 63 278 71 33

WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA