KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

AKTUALNE PRZETARGI

Administratorem Państwa danych osobowych jest PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A., 62-700 Turek, Warenka 23.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:
korespondencyjnie na adres ZE PAK SA, 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45., pocztą email: iod@kwbadamow.com.pl lub telefonicznie: 63 247 34 25.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz związanymi z tym Postępowaniami zakupowymi.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych umieszczone zostały w linku Klauzula informacyjna

Wszystkie informacje dostępne na tej stronie publikowane są w formie plików PDF. Do odczytu plików PDF potrzebny jest program Adobe Reader. Program ten można ściągnąć ze strony producenta (najnowsza wersja), lub z innej lokalizacji.

REGULAMIN przeprowadzania przetargu lub negocjacji na dostawę materiałów, części zamiennych, dóbr gotowych oraz wykonywania robót i usług dla PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. - pobierz plik PDF.

Sprzedaż transformatora olejowego typu TOC 250 kVA

Data przyjmowania ofert: do 28. 01. 2019 godz. 12:00


informacje do pobrania:

Oswiadczenie - warunki (DOC)

Oświadczenie RODO (DOC)

Oświadczenie odbioru (DOCX)

Pełna treść ogłoszenia (PDF)

ZDJĘCIA (DOC)


EZ04 Sprzedaż i odpłatne przekazanie odpadów do utylizacji z PAK KWB ADAMÓW S.A.

Data przyjmowania ofert: do 28. 01. 2019 godz. 10:00


informacje do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia (PDF)

Projekt umowy (PDF)

Wykaz odpadów (XLSX)


EZ04 Sprzedaż złomu stalowego i metali kolorowych z PAK KWB ADAMÓW S.A.

Data przyjmowania ofert: do 28. 01. 2019 godz. 10:00


informacje do pobrania:

Pełna treść ogloszenia (PDF)

Projekt umowy (PDF)


Sprzedaż maszyn podstawowych z PAK KWB Adamów S.A.

Data przyjmowania ofert: do 01. 02. 2019 godz. 12:00


informacje do pobrania:

Oświadczenie RODO (DOC)

Oświadczenie dot. postępowania przetargowego (DOC)

Pełna treść ogłoszenia (PDF)

Wzór umowy na dzierżawę gruntu (DOCX)

Wzór umowy sprzedaży (DOC)

Zdjęcia - Koparka KWK 1200 (DOC)

Zdjęcia - Koparka SchRs (DOC)

Zdjęcia - Zwałowarka A2RsB 5000 (DOC)


Wykonanie dokumentacji projektowej: Przełożenie kabla teletechnicznego ORANGE Polska zlokalizowanego wzdłuż drogi DW 266 na O/Tomisławice

Data przetargu: 23.01.2019 godz. 09:30


informacje do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia (PDF)

Zał.ącznik nr 1 Warunki techniczne ORANGE (PDF)

Załącznik A Oświadczenie RODO osób fizycznych (PDF)

Załącznik B Informacja RODO osób prawnych (PDF)

Załącznik nr 1A Mapa propozycja lokalizacji (PDF)

Złącznik nr 2 Wzór umowy (PDF)


k o n i e c   l i s t y   p r z e t a r g ó w

Strona oglądana (od 23.07.2009): 641709 razy.

WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA