KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

AKTUALNE PRZETARGI

Wszystkie informacje dostępne na tej stronie publikowane są w formie plików PDF. Do odczytu plików PDF potrzebny jest program Adobe Reader. Program ten można ściągnąć ze strony producenta (najnowsza wersja), lub z innej lokalizacji.

REGULAMIN przeprowadzania przetargu lub negocjacji na dostawę materiałów, części zamiennych, dóbr gotowych oraz wykonywania robót i usług dla PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. - pobierz plik PDF.

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:
1. Wykonanie projektów stałej zmiany organizacji ruchu w związku z planowanym zamknięciem dla ruchu drogi:
- Białobród – Jabłonka gm. Kleczew,
- Nieświastów – Komorowo gm. Kazimierz Biskupi.
2. Budowa zjazdu na działkę 10/1 w Chlebowie, gmina Wierzbinek
3. Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu dla dróg w obrębie Gogolina, gm. Kleczew O/Jóźwin.

Data przetargu: 28.11.2017 godz. 09:30


informacje do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia (PDF)

Wzór umowy (PDF)


Sprzedaż środków trwałych

Data przyjmowania ofert: do 17.11.2017 godz. 10:00


informacje do pobrania:

Oświadczenie (DOC)

Pełna treść ogłoszenia (PDF)


Sprzedaż urządzeń pomiarowych i optycznych

Data przyjmowania ofert: do 17.11.2017 godz. 10:00


informacje do pobrania:

Oświadczenie (DOC)

Pełna treść ogłoszenia (PDF)


Sprzedaż elementów linii zasilającej

Data przyjmowania ofert: do 17.11.2017 godz. 10:00


informacje do pobrania:

Oświadczenie (DOC)

Pełna treść ogłoszenia (PDF)


Sprzedaż warsztatowych środków trwałych

Data przyjmowania ofert: do 17.11.2017 godz. 10:00


informacje do pobrania:

Oświadczenie (DOC)

Pełna treść ogłoszenia (PDF)


Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej grunty orne (RV,RVI) położonej w obrębie Koźmin gm. Brudzew
Przetarg ograniczony

Data przetargu: 20.11.2017 godz. 10:00


informacje do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia (PDF)


Sprzedaż prawa własności kompleksów nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Aleksandrów i Jakubka gm. Przykona

Data przetargu: 20.11.2017 godz. 10:00


informacje do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia (PDF)


k o n i e c   l i s t y   p r z e t a r g ó w

Strona oglądana (od 23.07.2009): 601731 razy.

WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA