KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

AKTUALNE PRZETARGI

Administratorem Państwa danych osobowych jest PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A., 62-700 Turek, Warenka 23.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:
korespondencyjnie na adres ZE PAK SA, 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45., pocztą email: iod@kwbadamow.com.pl lub telefonicznie: 63 247 34 25.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz związanymi z tym Postępowaniami zakupowymi.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych umieszczone zostały w linku Klauzula informacyjna

Wszystkie informacje dostępne na tej stronie publikowane są w formie plików PDF. Do odczytu plików PDF potrzebny jest program Adobe Reader. Program ten można ściągnąć ze strony producenta (najnowsza wersja), lub z innej lokalizacji.

REGULAMIN przeprowadzania przetargu lub negocjacji na dostawę materiałów, części zamiennych, dóbr gotowych oraz wykonywania robót i usług dla PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. - pobierz plik PDF.

Sprzedaż taboru kolejowego

Data przyjmowania ofert: do 06.08.2019 godz. 12:00


informacje do pobrania:

Oświadczenie - warunki (DOC)

Oświadczenie RODO (DOC)

Oświadczenie do zapytań (DOC)

Pełna treść ogłoszenia (PDF)

Wzór umowy (DOC)

Zdjęcia drezyna (PDF)

Zdjęcia lokomotywy (PDF)


Sprzedaż lokomotyw spalinowych typ Ls-300 oraz Ls-60

Data przyjmowania ofert: do 30.07.2019 godz. 12:00


informacje do pobrania:

Oświadczenie - warunki (DOC)

Oświadczenie RODO (DOC)

Oświadczenie do zapytań (DOC)

Pełna treść ogłoszenia (PDF)

UMOWA lokomotywa (DOC)

Zdjęcia Ls 300 (PDF)

Zdjęcia Ls-60 (PDF)


Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w obrębie Teresewo gmina Wierzbinek

Data przetargu: 7 sierpnia 2019 godz. 10:00


informacje do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia (PDF)


Podział działek i klasyfikacje gruntów w PAK KWB Adamów

Data przetargu: 23.07.2019 godz. 10:00


informacje do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia (PDF)

Wzór umowy (PDF)


k o n i e c   l i s t y   p r z e t a r g ó w

Strona oglądana (od 23.07.2009): 660515 razy.

WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA