KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

AKTUALNE PRZETARGI

Administratorem Państwa danych osobowych jest PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A., 62-700 Turek, Warenka 23.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:
korespondencyjnie na adres ZE PAK SA, 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45., pocztą email: iod@kwbadamow.com.pl lub telefonicznie: 63 247 34 25.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz związanymi z tym Postępowaniami zakupowymi.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych umieszczone zostały w linku Klauzula informacyjna

Wszystkie informacje dostępne na tej stronie publikowane są w formie plików PDF. Do odczytu plików PDF potrzebny jest program Adobe Reader. Program ten można ściągnąć ze strony producenta (najnowsza wersja), lub z innej lokalizacji.

REGULAMIN przeprowadzania przetargu lub negocjacji na dostawę materiałów, części zamiennych, dóbr gotowych oraz wykonywania robót i usług dla PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. - pobierz plik PDF.

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Boguszyce gmina Wierzbinek
Przetarg ograniczony

Data przetargu: 04.01.2019 o godz. 10:00


informacje do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia (PDF)


Wykonanie zadań:
1. „Budowa wodociągu Tomisławice – Kryszkowice”
2. „Budowa wodociągu Boguszyce – Kryszkowice”

Data przetargu: 17.12.2018 godz. 9:30


informacje do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia (PDF)

Wzór Umowy (PDF)

Załącznik 1 do Umowy (PDF)

Załącznik 1 do Zaproszenia (PDF)

Załącznik 4 do Umowy (PDF)

Załącznik A (PDF)

Załącznik B (PDF)


Wykonanie dokumentacji „Budowa wodociągu w miejscowości Sławoszewek"

Data przetargu: 14.12.2018 godz. 9:30


informacje do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami (PDF)


k o n i e c   l i s t y   p r z e t a r g ó w

Strona oglądana (od 23.07.2009): 638648 razy.

WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA