KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

AKTUALNE PRZETARGI

Administratorem Państwa danych osobowych jest PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A., 62-700 Turek, Warenka 23.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:
korespondencyjnie na adres ZE PAK SA, 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45., pocztą email: iod@kwbadamow.com.pl lub telefonicznie: 63 247 34 25.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz związanymi z tym Postępowaniami zakupowymi.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych umieszczone zostały w linku Klauzula informacyjna

Wszystkie informacje dostępne na tej stronie publikowane są w formie plików PDF. Do odczytu plików PDF potrzebny jest program Adobe Reader. Program ten można ściągnąć ze strony producenta (najnowsza wersja), lub z innej lokalizacji.

REGULAMIN przeprowadzania przetargu lub negocjacji na dostawę materiałów, części zamiennych, dóbr gotowych oraz wykonywania robót i usług dla PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. - pobierz plik PDF.

Sprzedaż złomu stalowego /160117/

Data przyjmowania ofert: do 04. 03. 2019 do godz. 12:00


informacje do pobrania:

Oswiadczenie - warunki (DOC)

Oświadczenie RODO (DOC)

Pełna treść ogłoszenia (PDF)

Wzór umowy (DOC)


Sprzedaż spawarek inwertorowych typ MAX IP54-ATX

Data przyjmowania ofert: do 01.03.2019 godz. 12:00


informacje do pobrania:

Oswiadczenie - warunki (DOC)

Oświadczenie RODO (DOC)

Pełna treść ogłoszenia (PDF)

Zdjęcia (DOC)


Sprzedaż transformatora olejowego typu TOC 250 kVA

Data przyjmowania ofert: do 01.03.2019 godz. 12:00


informacje do pobrania:

Oswiadczenie - warunki (DOC)

Oświadczenie RODO (DOC)

Oświadczenie odbioru (DOCX)

Pełna treść ogłoszenia (PDF)

ZDJĘCIA (DOC)


Sprzedaż lokomotyw Ls 300, Ls 60 oraz 2 szt. przyczep do drezyny

Data przetargu: 19 lutego 2019 godz. 10:00


informacje do pobrania:

Oświadczenie - warunki (DOC)

Oświadczenie RODO (DOC)

Pełna treść ogłoszenia (PDF)

Zdjęcia Ls 300 (DOCX)

Zdjęcia Ls-60 (DOCX)

Zdjęcia przyczepy PWM nr inw 700-7786 (DOCX)


Sprzedaż prawa własności kompleksu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie M. Kleczew gmina Kleczew

Data przetargu: 26.02.2019 o godz. 10:00


informacje do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia (DOCX)


Budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych 30kV L7/3 i L7/8 oraz budowy linii teletechnicznych światłowodowej i Cu do stacji redukcyjnej SRT 30/6kV po stronie wschodniej O/Tomisławice

Data przetargu: 19.02.2019 o godz. 10:00


informacje do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia (PDF)

Umowa (wzór) (PDF)

Zał. 1 do Umowy (PDF)

Zał. 1 do ogłoszenia (PDF)

Zał. 2 do Umowy (PDF)

Zał. 3 do Umowy (PDF)

Załącznik A (PDF)

Załącznik B (PDF)


Wykonanie w 2019 pomiarów poziomu wód w reperowych studniach gospodarskich położonych w obrębie terenu górniczego O/Drzewce, O/Jóźwin, O/Tomisławice oraz w obrębie prognozowanego zasięgu leja depresji projektowanej O/Ościsłowo

Data przetargu: 18.02.2019 o godz. 10:00


informacje do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia (PDF)

Wzór umowy (PDF)


Sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Bilczew gm. Kramsk

Data przetargu: 19 lutego 2019 godz. 10:00


informacje do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia (PDF)


k o n i e c   l i s t y   p r z e t a r g ó w

Strona oglądana (od 23.07.2009): 644946 razy.

WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA