KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

AKTUALNE PRZETARGI

Administratorem Państwa danych osobowych jest PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A., 62-700 Turek, Warenka 23.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:
korespondencyjnie na adres ZE PAK SA, 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45., pocztą email: iod@kwbadamow.com.pl lub telefonicznie: 63 247 34 25.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz związanymi z tym Postępowaniami zakupowymi.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych umieszczone zostały w linku Klauzula informacyjna

Wszystkie informacje dostępne na tej stronie publikowane są w formie plików PDF. Do odczytu plików PDF potrzebny jest program Adobe Reader. Program ten można ściągnąć ze strony producenta (najnowsza wersja), lub z innej lokalizacji.

REGULAMIN przeprowadzania przetargu lub negocjacji na dostawę materiałów, części zamiennych, dóbr gotowych oraz wykonywania robót i usług dla PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. - pobierz plik PDF.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Data przetargu: 06 listopada 2018 godz. 10:00


informacje do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia (PDF)


Sprzedaż maszyn stolarskich i urządzeń kolejowych z PAK KWB Adamów S.A.

Data przyjmowania: do 26.10.2018 do godz. 10:00


informacje do pobrania:

Oświadczenie RODO (PDF)

Oświadczenie dot. postępowania przetargowego (DOC)

Pełna treść ogłoszenia (PDF)

Zdjęcia Bombardiery (ZIP)

Zdjęcia cbrabiarki i maszyny (ZIP)

Zdjęcia (ZIP)


Sprzedaż maszyn i urzadzeń z PAK KWB Konin S.A.

Data przyjmowania ofert: do 26.10.2018 godz. 10:00


informacje do pobrania:

Oświadczenie RODO (DOCX)

Oświadczenie dot. postępowania przetargowego (DOC)

Pełna treść ogłoszenia (PDF)

Wzór umowy (DOC)

Zdjecia gospodarskie (ZIP)

Zdjęcia aut (ZIP)

Zdjęcia maszyny (ZIP)

Zdjęcia tlenownia (ZIP)


Sprzedaż silników zgodnie ze specyfikacją

Data przyjmowania ofert: 26.10.2018 godz. 10:00


informacje do pobrania:

Oświadczenie RODO (DOCX)

Oświadczenie dot. postępowania przetargowego (DOC)

Pełna treść ogłoszenia (PDF)


Sprzedaż Koparki KWK 800M

Data przyjmowania ofert: do 05.11.2018 godz. 10:00


informacje do pobrania:

Oświadczenie RODO (DOC)

Oświadczenie dot. postępowania przetargowego (DOC)

Pełna treść ogłoszenia (PDF)

Wzór umowy (DOC)

Zdjęcia koparki (ZIP)


k o n i e c   l i s t y   p r z e t a r g ó w

Strona oglądana (od 23.07.2009): 632789 razy.

WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA