KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

AKTUALNE PRZETARGI

Administratorem Państwa danych osobowych jest PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A., 62-700 Turek, Warenka 23.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:
korespondencyjnie na adres ZE PAK SA, 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45., pocztą email: iod@kwbadamow.com.pl lub telefonicznie: 63 247 34 25.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz związanymi z tym Postępowaniami zakupowymi.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych umieszczone zostały w linku Klauzula informacyjna

Wszystkie informacje dostępne na tej stronie publikowane są w formie plików PDF. Do odczytu plików PDF potrzebny jest program Adobe Reader. Program ten można ściągnąć ze strony producenta (najnowsza wersja), lub z innej lokalizacji.

REGULAMIN przeprowadzania przetargu lub negocjacji na dostawę materiałów, części zamiennych, dóbr gotowych oraz wykonywania robót i usług dla PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. - pobierz plik PDF.

Przebudowy sieci SN i nN Energa Operator S.A. na O/Tomisławice – strona wschodnia

Data przetargu: 05.09.2018 godz. 9:30


informacje do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia + Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres inwestycji (PDF)

Załącznik nr 1A Przedmiar robót (PDF)

Załącznik nr 1B Warunki przebudowy (PDF)

Załącznik nr 1C Aneks nr 2 do Warunków przebudowy (PDF)

Załącznik nr 2 - Wzór umowy (PDF)


Sprzedaż Prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie gminy Kleczew i Kramsk

Data przetargu: 28 sierpień 2018 godz. 11:00


informacje do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia (PDF)


Sprzedaż ogrzewania i napędów elektrycznych rozjazdów stacji kolejowych

Data przyjmowania ofert:do 14.08.2018 godz. 10:00


informacje do pobrania:

Oświadczenie RODO (DOCX)

Oświadczenie dot. postepowania przetargowego (DOC)

Pełna treść ogłosenia (PDF)

Wzór umowy - ogrzewanie (DOC)

Wzór umowy - rozjazdy (DOC)

Zdjęcia (ZIP)


Sprzedaż maszyn podstawowych ciągów technologicznych KTZ koparki i zwałowarka z PAK KWB Adamów S.A.

Data przyjmowania ofert: do 27.08.2018 godz. 10:00


informacje do pobrania:

Oświadczenie RODO (DOCX)

Oświadczenie dot. postepowania przetargowego (DOC)

Pełna treść ogłoszenia (PDF)

Wzór umowy (DOC)

Zdjęcia (ZIP)


Sprzedaż prawa własności kompleksu nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w obrębie Lubstów i Police, gmina Sompolno

Przetarg ograniczony

Data przetargu: 28 sierpnia 2018 godz. 10:00


informacje do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia (PDF)


k o n i e c   l i s t y   p r z e t a r g ó w

Strona oglądana (od 23.07.2009): 626830 razy.

WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA