KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

AKTUALNE PRZETARGI

Administratorem Państwa danych osobowych jest PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A., 62-700 Turek, Warenka 23.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:
korespondencyjnie na adres ZE PAK SA, 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45., pocztą email: iod@kwbadamow.com.pl lub telefonicznie: 63 247 34 25.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz związanymi z tym Postępowaniami zakupowymi.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych umieszczone zostały w linku Klauzula informacyjna

Wszystkie informacje dostępne na tej stronie publikowane są w formie plików PDF. Do odczytu plików PDF potrzebny jest program Adobe Reader. Program ten można ściągnąć ze strony producenta (najnowsza wersja), lub z innej lokalizacji.

REGULAMIN przeprowadzania przetargu lub negocjacji na dostawę materiałów, części zamiennych, dóbr gotowych oraz wykonywania robót i usług dla PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. - pobierz plik PDF.

Sprzedaż platform kolejowych

Data przyjmowania ofert: do 08.07.2019 godz. 12:00


informacje do pobrania:

Oświadczenie - warunki (DOC)

Oświadczenie RODO (DOC)

Oświadczenie do zapytań (DOC)

Pełna treść ogłoszenia (PDF)

Zdjęcia (PDF)


Sprzedaż zbiorników metalowych

Data przyjmowania ofert: 08.07.2019 godz. 12:00


informacje do pobrania:

Oswiadczenie - warunki (DOC)

Oświadczenie RODO (DOC)

Oświadczenie do zapytań (DOC)

Pełna treść ogłoszenia (PDF)

Zdjęcia (PDF)


Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w obrębie Smólniki Racięckie, gmina Osiek Mały

Data przetargu: 04.07.2019 godz. 10:00


informacje do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia (PDF)


Renaturalizacja międzywala na wysokości ujścia Neru do Warty

Data przetargu: 25.06.2019 godz. 09:00


informacje do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia (PDF)

Wzór umowy (PDF)


Wykonanie „Dokumentacji do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód z odwodnienia O/Drzewce do rowu odwadniającego, zlokalizowanego wzdłuż osadnika i filtra roślinnego”

Data przetargu: 26.06.2019 godz. 10.00


informacje do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami (PDF)


Sprzedaż masztu antenowego typ H-25

Data przyjmowania ofert do: 24.06.2019 godz. 12:00


informacje do pobrania:

Oswiadczenie - warunki (DOC)

OŚWIADCZENIE RODO (DOC)

OŚWIADZCZENIE DO ZAPYTAŃ (DOC)

Zapytanie Maszt antenowy do 24. 06 (PDF)

Zdjęcia maszt antenowy H-25 (PDF)


Sprzedaż taboru kolejowego

Data przyjmowania ofert do: 24.06.2019 godz. 12:00


informacje do pobrania:

Drezyna-zdjęcia (PDF)

Lokomotywy-zdjęcia (PDF)

OŚWIADCZENIE RODO (DOC)

OŚWIADZCZENIE DO ZAPYTAŃ (DOC)

Oświadczenie - warunki (DOC)

Pełna treść ogłoszenia (PDF)

Wzór umowy (DOC)


Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w obrębie Boguszyce gmina Wierzbinek
Przetarg ograniczony

Data przetargu: 25.06.2019 godz. 10:00


informacje do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia (PDF)


k o n i e c   l i s t y   p r z e t a r g ó w

Strona oglądana (od 23.07.2009): 657333 razy.

WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA