KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

Koło Zakładowe STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW i TECHNIKÓW GÓRNICTWA przy PAK Kopalni Węgla Brunatengo ADAMÓW S.A.

ZARZĄD KOŁA:

Prezes - Bogdan Wojtkowski

Wiceprezes - Roman Gronowalski

Sekretarz - Lilla Szwed

Skarbnik - Alina Janecka

Przewodniczący Klubu Seniora - Kazimierz Juszczak

Członek Zarządu - Małgorzata Adamek
Członek Zarządu - Andrzej Białczak
Członek Zarządu - Tomasz Bojnowski
Członek Zarządu - Roman Groblica
Członek Zarządu - Sylwia Sewioł
Członek Zarządu - Krzysztof Symonowicz
Członek Zarządu - Tomasz Szumiński
Członek Zarządu - Dariusz Tusznio
Członek Zarządu - Marek WojtasikKOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący: Zbigniew Lipski
Sekretarz: Małgorzata Biskupska
Członek: Anna Janiak

Dane kontaktowe:

Koło Zakładowe SITG przy PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A.
ul. Uniejowska 9, 62-700 Turek
e-mail: lszwed@kwbadamow.com.pl
tel. (063) 278-75-65
fax. (063) 278-78-33

WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA