KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

ZARZĄD

Jarosław Wójcik
Prezes Zarządu

Paweł Markowski
Członek Zarządu

Paweł Lisowski
Członek Zarządu

RADA NADZORCZA

Wiesław Walendziak
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Woźny
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Zygmunt Solorz
Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Szeląg
Członek Rady Nadzorczej

WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA