KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

LIKWIDATORZY

Paweł Markowski

Paweł Lisowski

Jarosław Wójcik

RADA NADZORCZA

Wiesław Walendziak
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Woźny
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Zygmunt Solorz
Członek Rady Nadzorczej

Leszek Wysłocki
Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Szeląg
Członek Rady Nadzorczej

WWW Kwbadamów SA
KWB Adamów SA
KWB Adamów SA

© 1999-2017 - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w Turku

KWB Adamów SA